Loading...

นักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ คว้าเหรียญทอง เวทีประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา 2565

 

นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สร้างนวัตกรรม "อุปกรณ์ฝึกการทำงานของแขน แบบฝึกแขนสองข้าง ผ่านกลไกสะท้อนแบบสมมาตร" คว้ารางวัลระดับชาติ

วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2565

     มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2565 (Thailand Research Expo 2022) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-5 สิงหาคม 2565  ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพ จัดโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ภายใต้แนวคิด “วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”

     ในปีนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ส่งผลงาน "อุปกรณ์ฝึกการทำงานของแขน แบบฝึกแขนสองข้าง ผ่านกลไกสะท้อนแบบสมมาตร" โดย น.ส.ธันยพร วงศ์วัชรานนท์ และ นายเมธาสิทธิ์ เกียรติ์ชัยภา ได้รับรางวัลผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา "ระดับดี " ในกลุ่มที่ 2 การสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์  และ รางวัล " เหรียญทอง " ระดับบัณฑิตศึกษา โดยมี ผศ.ดร.บรรยงค์ รุ่งเรืองด้วยบุญ และ รศ.ดร.พัชรี คุณค้ำชู เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา