Loading...

นักศึกษา TBS ธรรมศาสตร์ คว้ารางวัลชนะเลิศ แข่งขันตอบปัญหาทางบัญชีระดับประเทศ

นักศึกษาคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คว้ารางวัลอันดับที่ 1 เวที Thailand Accounting Challenge 2023

วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

     นักศึกษาคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกอบด้วย คิรากร กล่อมฤทธิ์, ณัฏฐ์รุจา วัยนิพิฐพงษ์ และบุญยอร จันทะมณี นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาบัญชี คว้ารางวัลชนะเลิศ จาก 125 ทีม 66 สถาบันทั่วประเทศ ในการแข่งขันตอบคำถามทางบัญชีระดับประเทศ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2566 “Thailand Accounting Challenge 2023” โดยได้รับถ้วยรางวัลนายกสภาวิชาชีพบัญชี โล่รางวัล และทุนการศึกษา จำนวน 50,000 บาท จัดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อเร็ว ๆ นี้ ณ ศูนย์อบรมสัมมนาศาสตราจารย์เกียรติคุณ เกษรี ณรงค์เดช ชั้น 6 อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) กรุงเทพฯ

     คิรากร กล่อมฤทธิ์ เปิดเผยว่า Thailand Accounting Challenge 2023 เป็นการแข่งขันตอบคำถามทางบัญชีระดับประเทศ โดยลักษณะการแข่งเป็นเหมือนการทำข้อสอบปรนัยที่มีเวลาจำกัดในการทำแต่ละข้อ ประกอบด้วย 6 หัวข้อ คือ บัญชีการเงิน, บัญชีต้นทุนและบัญชีบริหาร, สอบบัญชี, ภาษีอากร, ระบบสารสนเทศทางการบัญชี, จรรยาบรรณ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชี โดยแข่งกันเป็นทีม ทีมละ 3 คน ช่วยกันคิดในแต่ละข้อ การแข่งแบ่งเป็น 3 รอบ รอบที่ 1 และ 2 เป็นรอบคัดเลือก เพื่อคัดจำนวนทีมให้เหลือราว 30 ทีม จาก 100 กว่าทีม เพื่อไปแข่งรอบชิงชนะเลิศในรอบที่ 3

     ณัฏฐ์รุจา วัยนิพิฐพงษ์ กล่าวว่า สำหรับการเตรียมตัว ทางอาจารย์จะติวเพื่อทบทวนความรู้ รวมถึงมีการสร้างกลุ่มไว้ให้นักศึกษาสามารถสอบถามอาจารย์ได้ตลอดเวลา ซึ่งแต่ละคนก็ต้องอ่านหนังสือเรียนของวิชาที่เคยเรียนมาตั้งแต่เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เพื่อทบทวนความรู้ด้วยตัวเอง รวมถึงดาวน์โหลดเอกสารพวกมาตรฐานวิชาชีพหรือคู่มืออธิบายมาตรฐานต่าง ๆ จากเว็บไซต์สภาวิชาชีพบัญชีมาอ่านประกอบความเข้าใจ เนื่องจากเนื้อหาที่เรียนในห้องอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ มีการฝึกทำแบบฝึกหัดทั้งโจทย์ที่เคยทำในห้องเรียนและข้อสอบเก่าที่เคยใช้แข่งขันในปีก่อน ๆ  และเมื่อใกล้ถึงวันแข่งขัน อาจารย์ได้จัดการสอบจำลองเหมือนวันแข่งจริง เพื่อดูว่าพวกเราพร้อมไปแข่งมากแค่ไหน มีอะไรที่ต้องปรับปรุงหรือทบทวนความรู้เพิ่มเติมบ้าง

     บุญยอร จันทะมณี กล่าวเสริมว่า อุปสรรคหลักที่พบเจอก่อนการแข่งขันเลยคือ ความเบื่อหน่าย เพราะเวลาพวกเราอ่านหนังสือไปนาน ๆ จะรู้สึกเบื่อหน่ายและไม่อยากอ่านหนังสือต่อ อีกอุปสรรคจะเป็นเรื่องเวลาที่มีอยู่อย่างจำกัด เพราะพวกเรามีเวลาเตรียมตัวเพียงไม่กี่เดือน และต้องเรียนหนังสือและทำงานในวิชาต่าง ๆ ไปด้วย ซึ่งทำให้มีปัญหาการจัดเวลาในการอ่านหนังสือเพื่อแข่งขันน้อยลงด้วย

     ส่วนอุปสรรคที่เจอระหว่างการแข่งขันจะเป็นเรื่องของเวลาที่จำกัดและโจทย์บางข้อที่ค่อนข้างยาว บางข้อยาวเต็มหน้ากระดาษ แต่มีเวลาให้คิดแค่ไม่กี่นาที ทำให้เวลาทำโจทย์เกิดความลนลาน รวมถึงมีบางครั้งที่อ่านข้ามข้อมูลสำคัญ

     ส่วนตัวคิดว่าการได้รางวัลชนะเลิศในครั้งนี้ มาจากความรู้ที่อาจารย์สอนมาเป็นอย่างดี ได้สั่งสมมาตั้งแต่เรียนปี 1 ทำให้พวกเราเกิดความเข้าใจในเนื้อหาบัญชี รวมถึงความพยายามทวนเนื้อหาและหาความรู้เพิ่มเติม เช่น เว็บไซต์ของสภาวิชาชีพ และการสนับสนุนที่ดีจากอาจารย์ และความร่วมมือกันในทีม ทำให้สามารถช่วยกันคิด แบ่งกันทำ เติมเต็มบางเนื้อหาที่บางคนอาจจะไม่รู้หรือลืมไป เพราะการแข่งเป็นทีมต้องช่วยกันคิด แต่ละคนไม่สามารถจำเนื้อหาทั้งหมดไปแข่งคนเดียวได้

     หลังจากได้รับรางวัลชนะเลิศ พวกเราดีใจมากที่ความพยายามในการอ่านหนังสือของพวกเรามันสร้างความสำเร็จครั้งนี้ขึ้นมาได้ รวมถึงภูมิใจที่สามารถสร้างชื่อเสียงให้อาจารย์ที่ปรึกษาทีม รวมถึงอาจารย์ท่านอื่น ๆ ตลอดจนคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี และมหาวิทยาลัยธรมศาสตร์” คิรากร กล่าวทิ้งท้าย

     นอกจากนี้ นักศึกษาคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกอบด้วย ภัณฑิลา เลิศชาคร, พรรณพนัช เสรีสุวรรณกิจ และอดิรุจ ตระการมณีรัตน์ ได้รับรางวัลชมเชย และทุนการศึกษา จำนวน 10,000 บาท