Loading...

‘ธรรมศาสตร์’ ผนึก จ.ปทุมธานี ประกาศสู้ ‘โควิด-19’ เตรียมความพร้อมทั้งระบบ ดูแลคน 8 จังหวัด

 

ธรรมศาสตร์ ดูแลชาวปทุมฯ และ 7 จังหวัดในเขตสุขภาพที่ 4 ฝ่าวิกฤตโควิด-19 เตรียมเปิด รพ.สนาม วันที่ 11 ม.ค. นี้ พร้อมรับผู้ป่วยส่งต่อจากทุกโรงพยาบาลในปทุมฯ

วันศุกร์ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2564

     เมื่อวันที่ 7 ม.ค. 2564  รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) พร้อมด้วย ศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ ประธานกรรมการบริหารโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ และผู้บริหารโรงพยาบาล ได้ร่วมกันเปิดกิจกรรม “สามัคคีที่ปทุม” เพื่อตอกย้ำถึงความพร้อมในการรับมือสถานการณ์โควิด-19 แพร่ระบาด ทั้งในส่วนของการรักษาพยาบาล โรงพยาบาลสนามขนาด 308 เตียง ตลอดจนบุคลากรและอุปกรณ์ทางการแพทย์

     รศ.เกศินี กล่าวว่า วิกฤตโควิด-19 ระลอกใหม่ที่กำลังจะทำให้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นจำนวนมหาศาล และแพร่กระจายอย่างรุนแรงแล้วเกือบ 50 จังหวัดทั่วประเทศนั้น ถือเป็นภัยสุขภาพที่ทุกคนต้องร่วมกันต่อสู้ โดยเฉพาะขณะนี้ที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นถึงวันละเกือบ 500 ราย ยิ่งทำให้ มธ. และโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ ตระหนักถึงภาระหน้าที่การเป็นมหาวิทยาลัยและโรงพยาบาลเพื่อประชาชน จึงได้ร่วมกันเตรียมความพร้อมเพื่อให้การดูแลชาวปทุมธานีและชาวเขตสุขภาพที่ 4 ครอบคลุม 8 จังหวัด ประกอบด้วย นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี นครนายก ลพบุรี และสระบุรี

     รศ.เกศินี กล่าวต่อไปว่า ขณะนี้โรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์ ขนาด 308 เตียง กำลังจะเปิดให้บริการขึ้นอีกครั้งในวันที่ 11 ม.ค. 2564 โดยมีความพร้อมรับผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีอาการไม่รุนแรง (Mild case) จากโรงพยาบาลต่างๆ ใน จ.ปทุมธานี และเขตสุขภาพที่ 4 พร้อมกันนี้ยังทำหน้าที่รับส่งต่อผู้ป่วยจากโรงพยาบาลในเครือข่ายโรงพยาบาลกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ( UHOSNET) ซึ่งในพื้นที่ กทม. ประกอบด้วย โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และโรงพยาบาลวชิรพยาบาล

     “ประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นประวัติศาสตร์การร่วมกันกับประชาชนชาวไทยทุกฝ่ายในการลุกขึ้นยืนหยัดต่อสู้กับความทุกข์ยากแ ละร่วมทุกข์ร่วมสุขกับผู้คนในสังคมไทย ซึ่งแน่นอนว่าเราจะสืบทอดประวัติศาสตร์การต่อสู้เช่นนี้ต่อไปเพื่อสังคมไทยที่ดีขึ้น” อธิการบดี มธ. กล่าว

     ด้าน ศ.ดร.สุรพล กล่าวว่า ขณะนี้โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ มีความพร้อมทั้งในแง่ของสถานที่ บุคลากร อุปกรณ์ทางการแพทย์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยได้จัดเตรียมห้องผู้ป่วยวิกฤติ (ICU) ที่ควบคุมความดันลบอากาศแก่ผู้ป่วยอาการหนักมากถึง 24 เตียง และภายในเดือนกุมภาพันธ์จะสามารถขยายต่อได้ถึง 48 เตียง รวมถึงมีบุคลากรแพทย์มากกว่า 500 คน และพยาบาลวิชาชีพ ผู้ช่วยพยาบาลปฏิบัติงานอยู่ประมาณ 2,000 คน ซึ่งทั้งหมดมีประสบการณ์และเชี่ยวชาญ สามารถรองรับสถานการณ์โควิด-19 ได้อย่างมั่นใจ

     นอกจากนี้ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ พร้อมให้ความช่วยเหลือโรงพยาบาลอำเภอ โรงพยาบาลจังหวัดทุกแห่งใน จ.ปทุมธานี ในการตอบรับผู้ป่วยโควิด – 19 ที่เกินกว่าศักยภาพที่โรงพยาบาลใน จ.ปทุมธานี จะสามารถรับได้ ทั้งจำนวนคนไข้หรืออาการของคนไข้ที่มีข้อบ่งชี้ว่าจะต้องได้รับการดูแลในโรงพยาบาลตติยภูมิ พร้อมกันนี้ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ ยังได้จัดหาหน้ากากป้องกันการติดเชื้อ N95 จำนวน 2.2 หมื่นชุด บริจาคให้แก่โรงพยาบาลใน จ.ปทุมธานี เพื่อป้องกันปัญหาความขาดแคลนที่อาจจะเกิดขึ้น

     นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี กล่าวภายหลังรับมอบหน้ากากอนามัย N95 จำนวน 2.2 หมื่นชิ้น ตอนหนึ่งว่า ถือเป็นความโชคดีของชาวปทุมธานี ที่ มธ. และโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ ได้ช่วยกันทำให้ข้อจำกัดของ จ.ปทุมธานี ลดลงอย่างมหาศาล และหน้ากากอนามัยที่ได้รับมอบนั้นจะสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์มากขึ้น

     นายชัยวัฒน์ กล่าวอีกว่า ขณะนี้ จ.ปทุมธานี มีการตั้งคณะทำงานขึ้นมาดูแลแรงงานข้ามชาติ โดยจะมีการตรวจคัดกรองโรคแรงงานที่ทำงานใน 2 ตลาดทุกคน รวมถึงประชาชนที่เดินทางมาจากกลุ่มเสี่ยงด้วย และหลังจากการกักตัวครบ 14 วันแล้วก็จะมีการตรวจโรคซ้ำ ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมกันปฏิบัติตามมาตรการป้องกันของกรมควบคุมโรค ซึ่งช่วยให้ จ.ปทุมธานี ทำงานได้ง่ายขึ้นมาก