Loading...

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดกิจกรรม TU ATK เพื่อประชาชน

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดกิจกรรม TU ATK เพื่อประชาชน  เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต  พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2564

วันพุธที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2564

    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม TU ATK เพื่อประชาชน  โดย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ นำโดย รศ.เกศินี วิฑูรชาติ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   รศ.ดร.สุรัตน์ ทีรฆาภิบาล  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารท่าพระจันทร์และวิเทศสัมพันธ์  รศ.ดร.ณภัทร สรอัฑฒ์   ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์ท่าพระจันทร์ นายพัฒนพงศ์ รานุรักษ์  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์  นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมแจกชุดตรวจ ATK และหน้ากากอนามัย แก่ชุมชนท่าพระจันทร์  

    ด้าน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ศูนย์รังสิต ได้ดำเนินการแจกชุดตรวจ ATK ให้กับชุมชนหมู่ 18 คลองหนึ่ง และชุมชนคุ้งผ้าพับ  นำโดย รศ.ดร.พิษณุ ตู้จินดา   รองอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์รังสิตด้านคุณภาพชีวิต   รศ.ดร.ชุมเขต  แสวงเจริญ  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์รังสิตด้านกายภาพ  นอกจากนี้ นักศึกษายังได้ร่วมแจกชุดตรวจ ATK ให้กับวินมอเตอร์ไซค์ พ่อค้า แม่ค้า ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต และบริเวณเชียงราก  เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์

    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา โดย ผศ.ดร.ณัฐดนย์ พรรณุเจริญวงษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์พัทยา ได้นำบุคลากรกองบริหารศูนย์พัทยา แจกชุดตรวจ TU ATK แบบตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยน้ำลาย ให้กับประชาชนในตำบลโป่ง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี  โดยมี นายไพศาล แสงมาลา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล นายนิกร กลัดกราย  กำนันตำบลโป่ง นายสุวัฒน์ สร้อยคำดี ประธาน อสม.ตำบลโป่ง ร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ด้วย

     นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ได้ร่วมกิจกรรมทำความดีมอบชุดตรวจ ATK แบบตรวจด้วยน้ำลายให้กับประชาชน ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านข่วง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสัน และเทศบาลตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ในโอกาสนี้ด้วยเช่นกัน