Loading...

‘ทีมจิตอาสา’ ธรรมศาสตร์สู้โควิด-19 เบื้องหลังความสำเร็จศูนย์ฉีดวัคซีนระดับชาติ

 

นอกจากทีมบุคลากรทางการแพทย์แล้ว ในศูนย์รับวัคซีนโควิด-19 ธรรมศาสตร์รังสิตแห่งนี้ ยังได้ ‘ทีมจิตอาสา’ เข้ามาร่วมขับเคลื่อนศูนย์ฯ ให้บริการประชาชนอย่างเต็มกำลัง

วันพุธที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2564

     ประเทศไทยเริ่มปูพรมฉีด “วัคซีนโควิด-19 ระดับชาติ” อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 7 มิ.ย. 2564 ซึ่งหากเป็นไปตามแผน รัฐบาลเชื่อมั่นว่าภายในปี 2564 ประเทศไทยจะมีผู้รับวัคซีนโควิด-19 ราว 50 ล้านคน เพียงพอต่อการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่

     ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้หนุนเสริมการทำงานของรัฐบาลเพื่อสู้วิกฤตโรคระบาดในครั้งนี้ ซึ่งล่าสุดได้มีการเปิดอาคารยิมเนเซียม 4 ศูนย์รังสิต เป็นจุดให้บริการฉีดวัคซีนที่มีศักยภาพสูงในลำดับต้น ๆ ของประเทศ สามารถให้บริการได้ถึงวันละ 2,000 คน และอยู่ระหว่างขยายเป็น 3,000 คน

     แน่นอนว่า ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะบริหารจัดการคน 2,000 - 3,000 คน ภายใต้จำนวนบุคลากรทางการแพทย์และทรัพยากรที่มีจำกัด ธรรมศาสตร์จึงได้จัดทีม “จิตอาสา” ขึ้นมาสนับสนุนภารกิจ ช่วยแบ่งเบาการทำงานของแพทย์-พยาบาล เพื่อให้บริการประชาชนได้อย่างครอบคลุม ครบถ้วน และสะดวก สบาย ให้สมกับการเป็น “มหาวิทยาลัยเพื่อประชาชน” อย่างแท้จริง

     สำหรับ “จิตอาสา” เป็นทีมเฉพาะกิจที่เกิดขึ้นจากการร่วมแรงร่วมใจและความปรารถนาดี ของเจ้าหน้าที่ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

     น.ส.สุดารัตน์ สันติวงศานนท์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ในฐานะทีมจิตอาสา อธิบายว่า ทีมจิตอาสาเกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างบุคลากรทางการแพทย์ จากโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ และเจ้าหน้าที่จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยจะมีการพูดคุยถึงความถนัดและแบ่งหน้าที่ตามทักษะที่เหมาะสม

     เริ่มตั้งแต่ ผู้ที่มีหน้าที่ในการบันทึกข้อมูล จะต้องผ่านการอบรมระยะสั้นเกี่ยวกับการใช้โปรแกรม ซึ่งเป็นโปรแกรมใหม่และมีความละเอียดหรือจำเพาะสูง จิตอาสาต้องเรียนรู้เพื่อใช้ในการบันทึกข้อมูลประชาชนที่จะต้องเข้ารับวัคซีนโควิด-19

     ขณะที่ฝ่ายอาคารและสถานที่ก็ต้องมีความพร้อมแบบ 100% กลุ่มจิตอาสาที่เข้ามาดูแลเรื่องนี้ ใช้เวลาเตรียมการนานพอสมควร เนื่องจากต้องคอยตรวจสอบ-ดูแลความเหมาะสม ทั้งในเรื่องของระบบอากาศ ห้องน้ำ หรือบริเวณที่จอดรถ เป็นต้น เพื่อเตรียมรองรับประชาชนจำนวนมากที่จะเข้ามาใช้บริการ

     นอกจากนี้ ด้วยศูนย์วัคซีนโควิด-19 ธรรมศาสตร์รังสิต มีกลุ่มผู้สูงอายุมาใช้บริการจำนวนมาก ก็จะมีจิตอาสาที่ไม่ใช่ในส่วนของบุคลากรทางการแพทย์เข้ามาช่วยดูแลความเรียบร้อย และช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้สูงวัยเป็นการเฉพาะด้วย

     “ในทุก ๆ วิกฤต ธรรมศาสตร์จะมีการจัดตั้งทีมจิตอาสาเพื่อมาให้การช่วยเหลือประชาชนเช่นนี้เสมอ” น.ส.สุดารัตน์ กล่าว และว่า จิตอาสาทุกคนเต็มใจในการทำหน้าที่ตรงนี้ ซึ่งเป็นไปตามปณิธานของมหาวิทยาลัย

     นายธนินท์รัฐ สุขสมกุลนันท์ เจ้าหน้าที่วิศวกรไฟฟ้าชำนาญการ กองบริหารศูนย์รังสิต  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ในฐานะจิตอาสา เล่าว่า จิตอาสาที่เข้ามาช่วยงานนั้น ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่ได้รับวัคซีนโควิด-19 มาแล้ว เบื้องต้นก็จะทราบถึงกระบวนการและขั้นตอนการรับวัคซีนโควิด จึงมีประสบการณ์ในการช่วยเหลือการทำงานได้เป็นอย่างดี

     อย่างไรก็ดี แม้ว่าจะมีพื้นฐานความรู้แล้ว แต่ก่อนการทำงานก็จะมีการประชุมสั้น ๆ ประมาณ 5-10 นาที เพื่อทบทวนและจัดระบบ โดยจะมีการเตรียมงานว่าจิตอาสาคนใดจะอยู่ฝ่ายไหน ซึ่งจะเป็นการผนวกกำลังเฉพาะทางของแต่ละฝ่ายในการทำงานด้านต่าง ๆ

     เช่น ทางโรงพยาบาล ก็จะมีประสบการณ์ทางด้านการให้บริการวัคซีน ทางมหาวิทยาลัยที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของสถานที่ จึงเป็นการทำงานเสริมหนุนกัน ทำให้สามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทำให้หน้างานเป็นไปด้วยความราบรื่น

     “สำหรับวิกฤตโควิด-19 นี้เป็นปัญหาระดับชาติ ซึ่งเราก็อยากมีส่วนร่วมตรงนี้ เพราะเราก็ไม่ทราบว่าโรคนั้นจะอยู่ไปอีกนานเท่าไหร่ ดังนั้นจิตอาสาที่เข้ามาร่วมงานกันในครั้งนี้ล้วนมาเพื่อประชาชน” นายธนินท์รัฐ กล่าว

     รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระบุว่า ภาพรวมการให้บริการปูพรมฉีดวัคซีนโควิด-19 ของธรรมศาสตร์ตามนโยบายรัฐบาลเป็นไปอย่างเรียบร้อย บุคลากรทางการแพทย์ไม่ต่ำกว่า 150 ชีวิต ตลอดจนเจ้าหน้าที่ และจิตอาสา ได้ร่วมกันให้บริการประชาชนตามแผนปฏิบัติการที่วางไว้ทุกประการ

     “ทีมจิตอาสาธรรมศาสตร์ ถือเป็นหนึ่งในกำลังสำคัญที่ช่วยสนับสนุนการให้เกิดการจัดบริการที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน ปลอดภัย และสะดวกสบาย โดยในทุก ๆ ครั้งที่เกิดวิกฤตระดับประเทศ ก็จะมีการเกิดขึ้นของทีมจิตอาสาธรรมศาสตร์เช่นนี้ ตรงนี้สะท้อนถึงหัวจิตหัวใจของชาวธรรมศาสตร์ได้เป็นอย่างดีที่สุด” รศ.เกศินี ระบุ