Loading...

นักศึกษาเศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ทำมูลค่าพอร์ตสูงสุด ซื้อ-ขายหุ้นผ่านระบบจำลอง คว้าแชมป์ SMU@TU

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คว้าอันดับ 1 การแข่งขันซื้อ-ขายหุ้นผ่านระบบจำลอง โครงการ The Stock Master @Thammasat University

วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2565

     ศุภชัย หวังพงษ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ผู้ที่มีมูลค่าพอร์ตสูงที่สุด ประจำโครงการ The Stock Master @Thammasat University การแข่งขันซื้อ-ขายหุ้นผ่านระบบจำลองอิงกับกระดานซื้อ-ขายหุ้นจริง จัดโดย หลักทรัพย์บัวหลวง ร่วมกับธนาคารกรุงเทพ เมื่อช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา

     The Stock Master @Thammasat University โครงการให้ความรู้แก่นักศึกษา ให้รู้จัก Mindset การลงทุนของตนเอง การเรียนรู้พื้นฐานการลงทุนในหลักทรัพย์ และความรู้ด้านกองทุน รวมถึงการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล จัดโดย หลักทรัพย์บัวหลวง ร่วมกับธนาคารกรุงเทพ อบรม ณ อาคารเรียน SC3-413 และห้องเรียนอาคาร บร.1 และทำการแข่งขันการลงทุนซื้อ-ขายหลักทรัพย์ผ่านแอพพลิเคชัน Click2Win โดยมีจำนวนผู้ร่วมโครงการจำนวน 627 คน

     โดยการแข่งขันนั้น ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับวงเงินการทดลองซื้อขายหุ้นตามจำนวนที่กำหนด (5 ล้านบาท) เพื่อใช้ในการซื้อขายหุ้นสามัญ (Common Stock) ในระบบ Click2Win ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยจะได้รับ Username พร้อม Password ผ่านทาง Email เพื่อเข้าสู่ระบบ ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการฯ ต้องมีการซื้อขายอย่างน้อย 2 ครั้งในแต่ละสัปดาห์ และอย่างน้อย 6 ครั้งตลอดระยะเวลาการแข่งขัน นอกจากนี้ ต้องมีการส่งคำสั่งซื้อขายและมีการจับคู่ได้เป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 5 หลักทรัพย์ (หุ้นที่ซื้อขายและจับคู่ได้ ห้ามต่ำกว่า 5 หุ้น)

     ส่วนเกณฑ์การวัดผลจะวัดด้วยมูลค่ารวมสุทธิของพอร์ต (NAV) ณ วันสุดท้าย (7 พฤศจิกายน 2565) โดยผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลมูลค่ารวมสุทธิของพอร์ต (NAV) สูงสุดตลอดการแข่งขัน จะต้องเข้าเงื่อนไขที่กำหนด โดยเข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้จำนวน 3 ครั้งขึ้นไป และมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับทางหลักทรัพย์บัวหลวง

     ศุภชัย หวังพงษ์ เปิดเผยว่า ผมได้รับความรู้ต่าง ๆ ในการลงทุนจากวิทยากร ประสบการณ์ในการร่วมแข่งขัน และมุมมองเกี่ยวกับการลงทุนว่า การลงทุนที่แท้จริงนั้น ไม่ได้สนใจว่าราคาหุ้นในตลาดตอนนั้นสูงหรือต่ำ แต่ให้สนใจที่ว่า "ราคาตลาด ณ ตอนนั้นถูกหรือแพงกว่ามูลค่าของบริษัทที่ควรจะเป็น" ถ้าหุ้นดีแต่ราคาหุ้นตก คนอื่นยิ่งกลัว เรายิ่งมีโอกาสมากขึ้น ส่วนเทคนิคการลงทุนที่ได้มาคือ ใช้หลักการ Day Trade ทั่วไป คือใช้การดู Technical Chart โดยอาจใช้เป็น Time Frame 3 หรือ 5 minute ในการเทรด รวมถึงอาจใช้เครื่องมืออื่น ๆ หรือ signal อื่น ๆ มาประกอบการเทรดได้ครับ

     “ขอขอบคุณหลักทรัพย์บัวหลวงและธนาคารกรุงเทพที่ได้จัดให้มีโครงการดีๆ อย่างนี้เกิดขึ้น และรู้สึกภูมิใจในระดับหนึ่งแม้ว่าจะเป็นการแข่งขันผ่านโปรแกรมจำลองซึ่งความยากไม่เท่าตลาดหุ้นจริง แต่ก็สามารถที่จะติดอันดับการแข่งขันในครั้งนี้ได้” ศุภชัย กล่าวทิ้งท้าย

     นอกจากนี้ โครงการ The Stock Master @Thammasat University ยังได้มอบรางวัลให้แก่นักศึกษาผู้ที่มีมูลค่าพอร์ตสูงที่สุด รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ ฐิตาภรณ์ บำรุงศรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นปีที่ 4

     ผู้ที่มีมูลค่าพอร์ตสูงที่สุด รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ ณฉัตรศิญา บุญธรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นปีที่ 4

     ผู้ที่มีมูลค่าพอร์ตสูงที่สุด รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 ได้แก่ พีรวิชญ์ พงษ์ภมร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นปีที่ 4