Loading...

ธรรมศาสตร์ – มิตซูบิชิ ประเทศไทย ร่วมสนับสนุนการศึกษาวิศวกรรมยานยนต์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และบริษัท มิตซูบิชิ ประเทศไทย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงดำเนินกิจกรรมด้านการสนับสนุนการศึกษาในด้านเทคโนโลยียานยนต์ มุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

วันศุกร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ.2563

  

          มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดย รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ บริษัท มิตซุบิชิ ประเทศไทย จำกัด โดย มร.โมะริคาซุ ชกคิ ประธานบริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือเพื่อดำเนินกิจกรรมด้านการสนับสนุนการศึกษา และโครงการฝึกงานแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 สาขาเทคโนโลยียานยนต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสนับสนุนให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจริงด้วยการเรียนรู้แบบบูรณาการจากการทำงาน (Work Integrated Learning – WIL) เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

          รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความพร้อมในด้านบุคลากรที่มีผลงานทางด้านนวัตกรรม งานวิจัย และองค์ความรู้ ที่สามารถถ่ายทอดเพื่อต่อยอดในระดับสากล และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ให้การสนับสนุน องค์ความรู้ และผู้เชี่ยวชาญเพื่อทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศร่วมกันกับ บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยที่ไม่ต้องการทำหน้าที่แต่เพียงแค่การผลิตบัณฑิต สร้างงานวิจัย และงานวิชาการเท่านั้น หากแต่ต้องทำหน้าที่ “สร้างคน” ที่มีความสามารถเพื่อไปขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ๆ สร้างสรรค์สิ่งใหม่ให้กับประเทศและสังคมโลก

          มร.โมะริคาซุ ชกกิ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย มุ่งมั่นเพื่อสนับสนุนด้านการศึกษาแก่เยาวชนไทย ภายใต้ปณิธานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ‘สรรค์สร้าง เคียงข้าง สังคมไทย’ โดยโครงการในครั้งนี้ถือเป็นอีกก้าวสำคัญของ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ที่จะทำต่อเนื่องกันตลอดระยะเวลา 5 ปี เพื่อสร้างทรัพยากรบุคคลทางด้านวิศวกรรมยานยนต์ที่มีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถให้กับอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย ซึ่งถือเป็นฐานการผลิตและส่งออกยานยนต์ที่สำคัญของโลก อันจะเป็นการช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

          ทั้งนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความพร้อมทางด้านของสถานที่ที่มีการจัดการเรียนการสอนที่ศูนย์พัทยา ซึ่งอยู่ใกล้กับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และอุตสาหกรรมของประเทศไทย ทำให้สะดวกต่อการพัฒนาและต่อยอดในความร่วมมือครั้งนี้