Loading...

นายก อบจ.ปทุมธานีเข้าเยี่ยมชมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่รพ.สนามธรรมศาสตร์

 

นายก อบจ.ปทุมธานี เข้าเยี่ยมชมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงพยาบาลสนามฯ ให้การต้อนรับ

วันอังคารที่ 19 มกราคม พ.ศ.2564

     เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ได้เข้าเยี่ยมชมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานภายในโรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์ โดยมี ศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ ประธานกรรมการบริหารโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ รศ.นพ.พฤหัส ต่ออุดม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ผศ.นพ.ฉัตรชัย มิ่งมาลัยรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับ

     และในโอกาสนี้ ยังได้ร่วมประชุมหารือกับทีมผู้บริหารโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ ถึงการดำเนินงานของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ และโรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์   ถึงความร่วมมือเร่งด่วนในการระบาดของโควิด19 ในจังหวัดปทุมธานี  รวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการรักษาพยาบาลระหว่างโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ณ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ