Loading...

ธรรมศาสตร์ จับมือเอกชน รณรงค์สวมหมวกกันน็อค “ธรรมศาสตร์หัวแข็ง ไม่ใส่เราไม่ยอม”

 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับบริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด และภาคีเครือค่าย ร่วมกันจัดโครงการรณรงค์ใส่หมวกกันน็อค เพื่อให้ชาวธรรมศาสตร์ตระหนักถึงความปลอดภัย

วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

  

          ฝ่ายการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับบริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด และภาคีเครือค่าย ร่วมกันจัดโครงการรณรงค์ใส่หมวกกันน็อค “ธรรมศาสตร์หัวแข็ง ไม่ใส่เราไม่ยอม” เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา ณ อาคารโดมบริหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยได้รับเกียรติจาก ศ.พญ.อรพรรณ โพชนุกูล รองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผศ.ดร.ชุมเขต แสวงเจริญ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษา คุณอารักษ์ พรประภา รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด คุณเจริญ ปัญญาอธิสิน ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจเพื่อสังคม บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภาคีเครือข่ายผู้สนับสนุน ร่วมเปิดโครงการรณรงค์ฯ เพื่อให้นักศึกษา บุคลากรและประชาคมธรรมศาสตร์ตระหนักถึงความปลอดภัย โดยสวมหมวกกันน็อคทุกครั้งเมื่อขับขี่รถจักรยานยนต์สัญจรบนท้องถนนภายในมหาวิทยาลัย

          มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ลดสถิติความสุ่มเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุภายในปี 2561 ได้เกือบ 100% และในปี 2562 ยังไม่มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยได้มีกฎระเบียบข้อบังคับให้ผู้ขับขี่และผู้โดยสารด้วยรถจักรยานยนต์ภายในมหาวิทยาลัยต้องสวมหมวกกันน็อคทุกครั้งขณะขับขี่และโดยสาร หากฝ่าฝืนจะได้รับบทลงโทษตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

          ศ.พญ.อรพรรณ โพชนุกูล รองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า เราปลูกฝังให้นักศึกษาเป็นต้นแบบของสังคม แต่สิ่งสำคัญจะต้องเริ่มจากการรับผิดชอบตัวเอง ด้วยการสวมหมวกกันน็อคในการขับขี่รถจักรยานยนต์ภายในมหาวิทยาลัย ปีที่ผ่านมามหาวิทยาลัยจัดกิจกรรม “ลืมอะไรก็ได้ แต่ห้ามลืมหมวกกันน็อค” ซึ่งเชื่อมโยงมายังโครงการในวันนี้ คือโครงการ “ธรรมศาสตร์หัวแข็ง ไม่ใส่เราไม่ยอม”  หัวแข็งในที่นี้ไม่ได้แปลว่าหัวแข็งในทางผิดกฎหมาย แต่เป็นหัวแข็งในสิ่งที่ถูกต้องในเรื่องของการรณรงค์ให้สวมใส่หมวกกันน็อค เป็นอีกหนึ่งโครงการที่ทุกคนต้องทำเป็นตัวอย่าง

          คุณอารักษ์ พรประภา รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด กล่าวว่า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รณรงค์การสวมหมวกกันน็อคเพิ่มขึ้นมาจากสถิติก่อนหน้านี้ถึง 50% เปรียบเทียบในระดับเฉลี่ยของประเทศไทยถือว่าดีมาก อยากให้น้องนักศึกษา บุคลากรและประชาคมธรรมศาสตร์ ร่วมกันสวมใส่หมวกกันน็อคแบบนี้ต่อไป เพื่อให้อุบัติเหตุในมหาวิทยาลัยเป็น 0 และลดการเกิดอุบัติเหตุต่อไปในอนาคต

          ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ใบมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่ บริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) และมอบใบมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และงานจราจรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จำนวน 10 ท่าน เพื่อเป็นการขอบคุณที่ปฏิบัติหน้าที่ภายในมหาวิทยาลัยเป็นอย่างดี และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้รับมอบหมวกกันน็อคจากบริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด ปิดท้ายด้วยกิจกรรม Road Show ขบวนรถจักรยานยนต์ รณรงค์สวมหมวกกันน็อคและแจกหมวกกันน็อคให้แก่ผู้ร่วมขบวนด้วย