Loading...

นวัตกรรมจากธรรมศาสตร์ “Smart Handy อุโมงค์ฆ่าเชื้อโรคอัตโนมัติ” ฆ่าเชื้อไวรัส-แบคทีเรียได้ถึง 99%

อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์-คณะสหเวชศาสตร์ ธรรมศาสตร์ คิดค้นนวัตกรรมอุโมงค์ฆ่าเชื้อโรคด้วยรังสี UVC เพิ่มประสิทธิภาพการคัดกรองเชื้อโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วันพุธที่ 27 เมษายน พ.ศ.2565

     คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.ปรัชญา เปรมปราณีรัชต์ และ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำโดย รศ.ดร.วรดา สโมสรสุข ร่วมกันคิดค้นนวัตกรรม Smart Handy อุโมงค์ฆ่าเชื้อโรคด้วยรังสี UVC” ที่สามารถฆ่าเชื้อไวรัสและแบคทีเรียบนวัสดุต่าง ๆ ได้ถึง 99% ในระยะเวลาเพียง 18 วินาที ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการคัดกรองเชื้อโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยงในการเกิดโรคระบาด และโรคอุบัติใหม่ในอนาคต

     ผศ.ดร.ปรัชญา เปรมปราณีรัชต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดเผยว่า เบื้องหลังของการพัฒนานวัตกรรมได้มีการทดลองใช้รังสี UVC ความยาวคลื่น 253.7 นาโนเมตร ที่พบว่า สามารถเข้าไปทำลาย DNA และ RNA ของสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก ทำให้ไม่สามารถแพร่พันธุ์ และก่อให้เกิดโรคได้อีก ซึ่งเท่ากับมีศักยภาพสูงในการทำลาย DNA และ RNA ของเชื้อโรคและฆ่าเชื้อโรคได้ ที่สำคัญความเข้มข้นของรังสี UVC สามารถฆ่าเชื้อไวรัสและเชื้อแบคทีเรียได้อีกด้วย จากนั้นได้คัดเลือกอุปกรณ์คุณภาพสูงจากบริษัทผู้ผลิตชั้นนำ ที่ไม่ก่อให้เกิดสารที่ทำลายชั้นบรรยากาศโอโซนของโลก ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดปรากฏการณ์โลกร้อน

     รศ.ดร.วรดา สโมสรสุข คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านจุลชีววิทยา กล่าวว่า จากการวิจัยพบว่า Smart Handy” สามารถฆ่าเชื้อบาซิลลัส อะโทรเฟียส (Bacillus Atrophaeus) เป็นเชื้อที่สร้างสปอร์ได้ นั่นหมายถึงสามารถใช้ฆ่าเชื้อไวรัส และแบคทีเรียได้เช่นกัน และมีประสิทธิภาพในการหยุดเชื้อได้ถึง 10,000 เซลล์ และได้ทดสอบด้วยการหยอดเชื้อบาซิลลัส อะโทรเฟียส ลงบนพื้นผิวหลายชนิด เช่น กระเป๋าหนัง กระเป๋าเดินทาง วัสดุที่เป็นพลาสติก กล่องพัสดุไปรษณีย์ ฯลฯ และนำไปผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อโรคด้วย “Smart Handy” พบว่าภายในระยะเวลา 15 วินาที สามารถฆ่าเชื้อโรคได้ถึง 95% หากเพิ่มเวลาในกระบวนการฆ่าเชื้อโรคเป็น 18 วินาที พบว่าสามารถฆ่าเชื้อโรคที่ติดมากับวัตถุได้สูงถึง 99% จึงมองว่านวัตกรรมนี้สามารถช่วยยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส และแบคทีเรีย ปกป้องสุขภาพและความเป็นอยู่ของผู้คนให้มั่นใจในการออกไปใช้ชีวิตในยุคที่เชื้อโรคต่าง ๆ มีการพัฒนาสายพันธุ์อย่างรวดเร็วซึ่งรวมถึงเชื้อโรคต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโรคอุบัติใหม่ด้วยนั่นเอง

     “Smart Handy” อุโมงค์ฆ่าเชื้อโรคอัตโนมัติ ได้ขึ้นทะเบียนจดสิทธิบัตร จากกรมทรัพย์สินทางปัญญาเรียบร้อยแล้ว อีกทั้งได้มีการติดตั้งเพื่อทดลองใช้งานแล้วที่อาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริษัท ท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย จำกัด (มหาชน) หรือ AOT

     ความสำเร็จของนวัตกรรม Smart Handy อุโมงค์ฆ่าเชื้อโรคด้วยรังสี UVC” นับเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จของนวัตกรรมไทยภายใต้แนวคิด “คนไทยคิด คนไทยทำ เพื่อสุขภาพคนไทย” เป็นอีกหนึ่งฟันเฟืองที่สำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพจุดคัดกรองให้มีความสะอาดปลอดภัย

     ทั้งนี้ เป็นความร่วมมือในการพัฒนานวัตกรรมดังกล่าวร่วมกับ บริษัท เอชเค แมเนจเมนท์ แอนด์ เซอร์วิส กรุ๊ป จำกัด ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการคัดกรองเชื้อโรค ลดความวิตกกังวล และเพิ่มความมั่นใจให้กับประชาชนในการออกมาใช้ชีวิตประจำวัน ดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจและสังคมได้อย่างต่อเนื่อง