Loading...

ธรรมศาสตร์ จัดมหกรรม TU Job fair 2023 เปิดโลกอาชีพพื้นที่แห่งโอกาสสู่การจ้างงาน

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดพื้นที่แห่งโอกาสการจ้างงาน พาบริษัทชั้นนำมาพบนักศึกษาในงานมหกรรม TU Job fair 2023 พร้อมกิจกรรมอีกมากมายในงาน

วันพุธที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2566

     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงานมหกรรม TU Job fair 2023 เมื่อวันที่ 28-29 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา ณ ยิมเนเซียม 4 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยภายในงานได้รวบรวมบริษัทชั้นนำมากกว่า 210 บริษัท มีตำแหน่งที่รับสมัครงานถึง 5,000 อัตรา หลากหลายตำแหน่งงานส่งตรงมาให้นักศึกษาธรรมศาสตร์ รวมไปถึงประชาชนทั่วไปผู้เข้าร่วมงาน และภายในงานยังมีบริการทำ Resume ฟรีสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ซึ่งมีนักศึกษาให้ความสนใจร่วมงานเป็นจำนวนมาก

     รศ.โรจน์ คุณเอนก รองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน รศ.โรจน์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มุ่งมั่นผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ รวมถึงส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานทั้งองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน ในการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และประเทศชาติ การจัดงานนัดพบในครั้งนี้จึงเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการพัฒนา เป็นการส่งเสริมนโยบายของรัฐและกระทรวงแรงงานในการแก้ปัญหาการว่างงาน เสริมสร้างความร่วมมือกันระหว่างมหาวิทยาลัย องค์กรภาครัฐและภาคเอกชนในการจ้างงาน

     “งานในวันนี้เป็นการเปิดโลกอาชีพ ที่ไม่ใช่เพียงแค่บัณฑิตหรือนักศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เท่านั้น แต่ยังรวมถึงบัณฑิตสถาบันอื่น ๆ และประชาชนทั่วไปด้วย เป็นพื้นที่ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ทำงานหลังจากสำเร็จการศึกษา ในขณะที่ฝ่ายนายจ้างก็จะได้บุคลากรที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการผ่านการเจอกันใน TU Job fair แห่งนี้” รศ.โรจน์ กล่าว

     นอกจากบูธบริษัทชั้นนำต่าง ๆ แล้ว ภายในงานยังมีกิจกรรมเสวนาที่น่าสนใจหลากหลายหัวข้อ เช่น หัวข้อเรื่อง Trends ของ Technology การปรับตัวเท่าทันยุคสมัย, การให้ความรู้สำหรับองค์กรที่จะ Transform เข้าสู่ Metaverse และบุคลากรที่เข้าไปอยู่ในองค์กร, Road to Top U (MBA/Master’s) การเรียนต่อต่างประเทศ และหัวข้ออื่น ๆ มากมาย นำเสวนาโดยวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญจากบริษัทชั้นนำที่ตอบโจทย์การทำงานในอนาคต

     TU Job Fair 2023 ในครั้งนี้ถือเป็นการจัดงานครั้งที่ 21 โดยยังคงวัตถุประสงค์เพื่อให้บัณฑิตและนักศึกษารวมทั้งประชาชนทั่วไปทุกระดับการศึกษาได้มีโอกาสสมัครงานในตำแหน่งงานที่สนใจ และเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงานของมหาวิทยาลัยกับภาคธุรกิจการจ้างงาน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนเป็นการให้บริการแก่สังคมอีกด้วย