Loading...

ธรรมศาสตร์ปลุกคนไทยต้านสารเคมี ลุย “เกี่ยวข้าว” สวนผักออร์แกนิกลอยฟ้าใหญ่สุดในเอเชีย

 

ปลุกคนไทยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค เลิกนำสารพิษเข้าร่างกาย ชักชวนชาวธรรมศาสตร์กว่าร้อยชีวิต ลงแขกเกี่ยวข้าวบนสวนผักออร์แกนิกลอยฟ้าใหญ่ที่สุดในเอเชีย

วันอังคารที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2562

  

          “อาจารย์ปริญญา” ปลุกคนไทยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค เลิกนำสารพิษเข้าร่างกาย ชักชวนชาวธรรมศาสตร์กว่าร้อยชีวิต ลงแขกเกี่ยวข้าวบนสวนผักออร์แกนิกลอยฟ้าใหญ่ที่สุดในเอเชีย นับหนึ่งเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านเกษตรอินทรีย์

          ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีฝ่ายความยั่งยืนและบริหารศูนย์รังสิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ นักศึกษา และศิษย์เก่า รวมกว่า 100 ชีวิต ร่วมกันเกี่ยวข้าวสายพันธุ์ข้าวหอมธรรมศาสตร์ ภายใต้กิจกรรม “มาเกี่ยวข้าวกัน” บนสวนผักออร์แกนิกลอยฟ้าใหญ่ที่สุดในเอเชียบนหลังคาอาคารอุทยานเรียนรู้ป๋วย 100 ปี เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา

          ผศ.ดร.ปริญญา เปิดเผยว่า วิถีการเกษตรดั่งเดิมของประเทศไทยนับว่าเป็นต้นทุนที่ดีมาก แต่ปัจจุบันกลับพบการใช้สารเคมีในปริมาณที่สูง ซึ่งนอกจากสร้างผลกระทบต่อสุขภาพเกษตรกรและผู้บริโภคแล้ว ยังทำให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นด้วย ฉะนั้นเกษตรกรในประเทศไทยจึงเข้าข่ายยิ่งทำยิ่งจน

          “ทุกการเปลี่ยนแปลงสามารถเริ่มต้นได้ที่ตัวเรา ธรรมศาสตร์จึงอยากชักชวนให้ประชาชนเริ่มต้นด้วยการเลิกนำสารเคมีเข้าสู่ร่างกาย ไม่บริโภคผัก - ผลไม้ที่มีสารเคมี ซึ่งที่สุดแล้วจะนำไปสู่การเกษตรกรรมที่ปลอดจากสารก่อมะเร็งในอนาคต” ผศ.ดร.ปริญญา กล่าว

          หลังคาของอาคารอุทยานเรียนรู้ป๋วย 100 ปี นับว่าเป็นสวนผักออร์แกนิกลอยฟ้าที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 1 ของภูมิภาคเอเชีย และถือเป็นอันดับ 2 ของโลก รองจากมหานครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา ดังนั้นการปลูกข้าวบนสถานที่แห่งนี้ นับเป็นกุศโลบายที่จะทำให้คนสนใจและหันมาให้ความสำคัญกับเรื่องเกษตรปลอดภัยอย่างจริงจัง ผศ.ดร.ปริญญา กล่าว

          ด้าน นายเอกชัย ราชแสง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า ข้าวที่ปลูกบนหลังคาอาคารอุทยานเรียนรู้ป๋วย 100 ปี มีชื่อว่า “ข้าวหอมธรรมศาสตร์” ซึ่งภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้พัฒนาสายพันธุ์มาจากข้าวหอมมะลิ 105 แต่จะมีจุดเด่นกว่าตรงที่สามารถเก็บเกี่ยวได้ภายใน 90 วัน โดยข้าวสายพันธุ์นี้เหมาะสมกับการปลูกแบบปลอดสารเคมีโดยเฉพาะ และขั้นตอนหลังจากนี้ เราจะนวดข้าวให้เหลือเฉพาะเมล็ด แล้วตากแห้งประมาณ 28 วัน จากนั้นจะนำไปเป็นเมล็ดพันธุ์เพื่อปลูกต่อสำหรับหุงต้อนรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในปีการศึกษาต่อไป

          หลังคาของอาคารอุทยานเรียนรู้ป๋วย 100 ปี ได้รับการออกแบบด้วยแนวคิด “หลังคาสีเขียว” ซึ่งเป็นการใช้ร่มไม้ปกคลุม ขณะเดียวกันก็มีการปลูกพืชออร์แกนิกสำหรับรับประทานอาหาร อาทิ ข้าว กระเจี๊ยบ ตะไคร้ กระเพรา ฯลฯ หมุนเวียนกันไป โดยผักจะถูกส่งไปเป็นวัตถุดิบของศูนย์อาหารออร์แกนิก 100% อีกด้วย