Loading...

สุขภาพจิต สุขภาพใจ

Viva City : TUCounseling

ปรึกษาปัญหาการเรียน การใช้ชีวิต การปรับตัว ความสัมพันธ์ และปัญหาสุขภาพจิต สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โทร.02-028-2222 (รังสิต) หรือ 02-613-3954 (ท่าพระจันทร์)

รายละเอียด
TCAPS center

ศูนย์บริการด้านจิตวิทยาและการปรึกษา ภาควิชาจิตวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายละเอียด
คลินิกสุขภาพจิต โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ

คลินิกสุขภาพจิต / คลินิกสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น ให้บริการวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 – 12.00 น. โทร. 02-926-9999 ต่อ 9899, 02-926-9047, 02-926-9518

รายละเอียด
Mind Mood : Application

แอปพลิเคชันประเมินสุขภาพจิตใจและวิธีการดูแลตนเอง

Download for iOS: รออัปเดต

Download for Android: รออัปเดต

รายละเอียด