Loading...

RUN FOR PUEY งานวิ่งมิติใหม่ เพื่อการเรียนรู้ ความยั่งยืน และสุขภาพที่ดีของประชาชน

โครงการ RUN FOR PUEY วิ่งเพื่อสวนป๋วย กิจกรรมระดมทุนเพื่อสร้าง “สวนป๋วย” พัฒนาพื้นที่สีเขียวให้เป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นสถานที่พักผ่อนสำหรับทุกคนอย่างแท้จริง

วันอังคารที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2562

  

          มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงานแถลงข่าว โครงการ RUN FOR PUEY วิ่งเพื่อสวนป๋วย เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2562 ซึ่งเป็นกิจกรรมระดมทุนเพื่อสร้าง “สวนป๋วย” สวนสาธารณะแห่งการเรียนรู้เพื่อประชาชนบนพื้นที่ 100 ไร่ บริเวณอุทยานการเรียนรู้ป๋วย 100 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เพื่อเฉลิมฉลองในวาระที่องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ยกย่องให้ศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ เป็นบุคคลสำคัญของโลก ในวาระครบรอบ 100 ปีชาตกาล 9 มีนาคม 2559  ทั้งยังเพื่อเป็นการพัฒนาพื้นที่สีเขียวให้เป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นสวนที่คิดถึงทั้งคนและต้นไม้ เป็นสถานที่พักผ่อนสำหรับทุกคนอย่างแท้จริง

 

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีฝ่ายความยั่งยืนและบริหารศูนย์รังสิต กล่าวถึงอาจารย์ป๋วยว่า เป็นข้าราชการที่มีความซื่อสัตย์สุจริต เห็นประโยชน์ส่วนรวมมาก่อนประโยชน์ส่วนตัว และเป็นกำลังทางสติปัญญาและกำลังทางจริยธรรมของชาวธรรมศาสตร์เสมอมา

          อาจารย์ปริญญา ได้เล่าถึงความพิเศษของอาคารอุทยานการเรียนรู้ป๋วย 100 ปี ที่กำลังจะสร้างแล้วเสร็จในปลายปีนี้ว่า หลังคาอาคารจะมีประโยชน์กว่าการปลูกแค่หญ้า แต่จะปลูกผักออแกนิก เพราะปัจจุบันทุกวันมีชาวนาตายเพราะสารพิษ สารเคมี หลังคาสีเขียวของอาคารนี้จึงเป็นสัญลักษณ์รณรงค์ให้ชาวธรรมศาสตร์ได้บริโภคผักที่ปลอดภัย

          แต่อย่างไรก็ดี อุทยานการเรียนรู้ป๋วย 100 ปี ยังขาดงบประมาณในส่วนที่จัดทำสวนสาธารณะขนาดเกือบ 100 ไร่ ซึ่งจะเป็นสุขภาพของประชาชน ไม่ใช่แค่เพื่อชาวธรรมศาสตร์ อาจารย์ปริญญาย้ำว่า ยุคสมัยความยั่งยืนไม่ใช่แค่เรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องเดียว แต่ความยั่งยืนคือสิ่งแวดล้อม+ประชาชน ต้องมีสังคมอยู่ด้วย โครงการ RUN FOR PUEY ในครั้งนี้ จึงไม่ใช่เป็นการวิ่งเพื่ออาจารย์ป๋วย แต่เป็นการสานต่ออุดมคติของอาจารย์ป๋วย ที่ชาวธรรมศาสตร์ได้สืบทอดต่อกันมา ไม่ใช่แค่เพื่อธรรมศาสตร์แต่เพื่อประชาชน

          ขณะที่ คุณยรรยง อัครจินดานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารทรัพย์สินและกีฬา อธิบายเพิ่มเติมว่า การสร้าง “สวนป๋วย” ในอุทยานการเรียนรู้ป๋วย 100 ปี มุ่งหวังให้เป็นสวนของประชาชน คนในปทุมธานีหรือกรุงเทพโซนเหนือได้มาใช้ประโยชน์กัน และงาน Event Run ที่จะมีการวิ่งในช่วงเย็นของวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 นี้ ทางสำนักงานบริหารทรัพย์สินและกีฬาจะได้จัดเป็นเทศกาลเล็ก ๆ ที่มากกว่าการวิ่ง แต่มีกิจกรรมต่าง ๆ ที่แสดงแนวคิดของอาจารย์ป๋วย และส่งเสริมการแสดงออกของคนรุ่นใหม่ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 8 - 10 พฤศจิกายน นี่ด้วย 

           ส่วน คุณสุนทร สถาพร กรรมการสมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวถึงความพิเศษ 2 ประการของอุทยานการเรียนรู้ป๋วย 100 ปี ที่เป็นเป้าหมายของการระดมทุนจากงานวิ่งครั้งนี้ว่า  ในประการแรก “สวนป๋วย” เป็นสัญลักษณ์ของการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน เช่นที่อาจารย์ป๋วยได้เขียนไว้ในบทความ คุณภาพชีวิต ปฏิทินแห่งความหวัง จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน ตั้งแต่ปี 2516 ว่า “ผมต้องการอากาศบริสุทธิ์สำหรับหายใจ”

อีกประการหนึ่งคือ การออกแบบอาคารอุทยาน ผู้ออกแบบทำในลักษณะพูนดินที่โคนต้นไม้ ตามความหมายชื่อ “ป๋วย”  ซึ่งจะเป็นอาคารที่เป็นเนินดินขนาดใหญ่ มีการปลูกต้นไม้ ปลูกหญ้า ปลูกผักบนหลังคา ที่สำคัญภายในอาคารยังมี Concert Hall พิพิธภัณฑ์ หอจดหมายเหตุ ห้องสมุดประชาชน และพื้นที่สำหรับจัดกิจกรรมต่าง ๆ 

          นอกจากนี้ คุณสุนทรยังได้กล่าวเชิญชวนว่า สำหรับศิษย์เก่าธรรมศาสตร์ การมาร่วมงานวิ่งครั้งนี้ ก็จะได้เห็นความเจริญก้าวหน้าของศูนย์รังสิต ที่มาจากการดำริของอาจารย์ป๋วยในการขยายวิทยาเขตการศึกษามาที่นี่ มีคณะใหม่ ๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์ และสุขศาสตร์ รวมถึงการพัฒนาทางกายภาพของมหาวิทยาลัยอีกด้วย

 

          ทางด้าน คุณธันยพร สว่าง ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ บริษัท แซ๊ปปาร์ตี้ จำกัด ในฐานะเบื้องหลังของการจัดงานครั้งนี้ กล่าวว่า โครงการ RUN FOR PUEY วิ่งเพื่อสวนป๋วย จัดต่อเนื่องเป็น Series run โดยแบ่งการวิ่งออกเป็น 3 ครั้ง   VIRTUAL RUN ครั้งที่ 1 เก็บระยะวิ่ง 21 กิโลเมตร กำลังดำเนินเก็บสะสมระยะอยู่ในขณะนี้  VIRTUAL RUN ครั้งที่ 2 วิ่งระยะ 42 กิโลเมตร อยู่ในช่วงของการรับสมัคร ในวันที่ 1 - 30 สิงหาคม 2562 และเริ่มวิ่ง วันที่ 1 - 30 กันยายน 2562

           ปิดท้ายด้วย Event run จะเกิดขึ้นในวันที่ 10 พฤศจิกายน ณ อุทยานการเรียนรู้ป๋วย 100 ปี การวิ่งมีทั้งแบบ Fun run ระยะทาง 5 กิโลเมตร และแบบ Mini marathon ระยะทาง 10 กิโลเมตร โดยสามารถสมัครได้แล้วทาง www.runforpuey.com

          ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการร่วมแรงระหว่างศิษย์เก่าและปัจจุบัน เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ เป็นงานวิ่งที่จะสร้างประโยชน์ให้สังคม นอกจากงานวิ่งแล้ว ยังมีมหกรรมคอนเสิร์ตจากวง Cocktail ในค่ำของวันที่ 10 พฤศจิกายน อีกด้วย

          ความพิเศษของการออกแบบเสื้อและเหรียญที่ระลึก คือ เสื้อใช้ลวดลายการออกแบบสวนสาธารณะมาดัดแปลง เพื่อโยงหา “สวนป๋วย”  ส่วนเหรียญนั้น ทำเป็นรูปคนวิ่งที่สามารถนำมาต่อกันได้แสดงถึงพลังธรรมศาสตร์ที่สืบต่อกันมา เป็นพลังของคนรุ่นใหม่ที่มารวมกันอย่างไม่มีสิ้นสุด

           ปิดท้ายด้วย คุณปัณฑพล ประสารราชกิจ (โอม Cocktail) ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่กล่าวได้อย่างน่าสนใจว่า “การศึกษาไม่ได้เกิดแค่ในห้องเรียน แต่เกิดขึ้นจากการสร้างแรงบันดาลใจและแรงกระเพื่อมให้แก่สังคมได้ตระหนักถึงคุณค่าของตัวเองว่าตนเองมีคุณค่าอย่างไร สามารถมีหน้าที่รับผิดชอบต่อสังคมอย่างไรได้บ้าง การสร้างแรงบันดาลใจจึงเป็นพันธกิจอย่างหนึ่งของสถานศึกษา การสร้างแรงบันดาลใจผ่านงานแบบนี้ผมรู้สึกดีมาก ๆ ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของงานนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่เป็นเรื่องใกล้ตัวและเรามองข้ามอยู่เสมอ

          “เรามักจะมองสิ่งแวดล้อมในแบบขณะปัจจุบัน ในหลาย ๆ ครั้งที่ผมเคยได้ฟังเรื่องสิ่งแวดล้อม เราจะถูกสอนอีกแบบหนึ่งว่าสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องของอนาคต เช่นกันกับเรื่องของสิทธิ นักกฎหมายเราพูดถึงเรื่องของสิทธิอยู่ตลอดเวลา สิทธิเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเรามีชีวิตอยู่ แต่ในความเป็นจริงแล้วสิทธินั้นในเรื่องของสิ่งแวดล้อมเป็นสิทธิของอนาคตเช่นเดียวกัน ลูกหลานของเราที่ยังไม่เกิดขึ้นยังไม่ลืมตา แม้จะไม่มีสิทธิทางกฎหมาย แต่เขาเหล่านั้นควรจะมีสิทธิที่จะเข้าถึงทรัพยากรเช่นเดียวกับที่เราต้องการจะเข้าถึงทรัพยากร อากาศที่ดี อาหารที่ดี ชีวิตที่ดี  ถ้าเราไม่คำนึงถึงอนาคตเหล่านั้น ลูกหลานเราจะอยู่อย่างไร เรากำลังลิดรอนสิทธิของเขา แม้กระทั่งขณะที่เขายังไม่เกิด ได้อย่างไร

“ผมถือว่าธรรมศาสตร์กำลังจะสร้างตัวอย่างของการเป็นองค์กรที่สร้างแรงบันดาลใจในเรื่องของความยั่งยืนอย่างแท้จริง ก็ขอเชิญชวนทุกท่าน การวิ่งเป็นแค่สัญลักษณ์ การเข้ามาทำกิจกรรมเป็นแค่สัญลักษณ์  แต่องค์ความรู้ที่ส่งต่อตกทอดออกไปในอนาคตนั้นสำคัญยิ่งกว่า ถ้าคุณไม่วิ่ง เราไม่ได้ว่า ถ้าคุณไม่ใส่ใจ ถ้าคุณไม่ได้มีโอกาสมาทำทั้ง Virtual run และ Event run เราไม่ว่า แต่ขอให้สืบความคิดและปณิธานสิ่งเหล่านี้ออกไปดีที่สุดแล้วครับ”

           ขอเชิญทุกท่านร่วมสร้างสุขภาพที่ดี ไปพร้อมๆ กับการสร้างอุทยานการเรียนรู้ป๋วย 100 ปี สมัครวิ่งโครงการ RUN FOR PUEY วิ่งเพื่อสวนป๋วย ได้ที่ www.runforpuey.com หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์ โทรศัพท์ 0-2613-2045, 08-3331-6000