Loading...

ทีมนักเรียนสาธิตธรรมศาสตร์ คว้ารางวัลรองชนะเลิศนวัตกรรมสิทธิมนุษยชน

 

นักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ผลงานนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน ภายใต้โครงการเยาวชนคนรุ่นใหม่ใส่ใจและยืนเคียงข้างสิทธิมนุษยชน

วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน พ.ศ.2563

  

          นักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกอบด้วย เด็กชายนพรุจ ศาสตร์แย้ม เด็กชายศวัส มีอภิวัฒน์ เด็กชายนิธาน ขำล้ำเลิศ เด็กชายเจมส์ เลียว และเด็กชายภัทรวุฒิ สุโธ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากผลงานนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน ภายใต้โครงการเยาวชนคนรุ่นใหม่ใส่ใจและยืนเคียงข้างสิทธิมนุษยชน (Youth Standing Up for Human Rights) ในหัวข้อ “สิทธิมนุษยชนกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)” ซึ่งจัดโดย สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษษยชนแห่งชาติ เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2563 ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ โดยมีตัวแทนของทีม พร้อมด้วยที่ปรึกษา อาจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ แสงอรุณ เข้ารับรางวัลจากนางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ทำหน้าที่แทนประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยได้รับโล่รางวัล เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 50,000 บาท

          เด็กชายศวัส มีอภิวัฒน์ หนึ่งในสมาชิกทีมกล่าวว่า “การเข้ามามีส่วนร่วมออกแบบสร้างสรรค์นวัตกรรมในโครงการครั้งนี้ทำให้รู้เรื่องเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนมากขึ้น เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องเรียนรู้เพื่อรักษาสิทธิและเคารพสิทธิของคนอื่นด้วย รู้สึกดีใจที่มีส่วนทำให้สังคมได้เรียนรู้เรื่องสำคัญนี้ไปพร้อม ๆ กัน”

          ขณะที่ เด็กชายนิธาน ขำล้ำเลิศ ย้ำว่า “เด็กและเยาวชนทุกคนจำเป็นต้องรู้สิทธิขั้นพื้นฐานในชีวิต โดยเฉพาะสิทธิเด็ก ซึ่งสิทธิเหล่านี้ได้รับการรับรองและไม่สามารถละเมิดได้ แต่ขณะเดียวกันเราก็ต้องไม่ไปละเมิดสิทธิของคนอื่นด้วย”  

          สำหรับผลงานนวัตกรรมของทีมนักเรียนที่ส่งเข้าร่วมพิจารณาจนได้รับรางวัลมาในครั้งนี้คือ “เพลงพื้นบ้านผสานดนตรีร่วมสมัย” โดยใช้เพลงเกี่ยวข้าวเป็นสื่อหลักในการประพันธ์เพลงชื่อ “ศักดิ์ศรี คุณค่า สิทธิมนุษยชน”