Loading...

รพ.สนามธรรมศาสตร์ ต้นแบบของการจัดตั้งโรงพยาบาลในรั้วมหาวิทยาลัย รับมือ COVID-19

 

รมว.การอุดมศึกษาฯ ชื่นชม “โรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์” พร้อมยกให้เป็นต้นแบบความสำเร็จ สั่งถอดบทเรียนสำหรับขยายไปสู่มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ หากสถานการณ์ COVID-19 รุนแรงขึ้น

วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2563 

          ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดเผยภายหลังตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 27 มี.ค. 2563 ตอนหนึ่งว่า อว. มีมหาวิทยาลัยที่อยู่ในการกำกับดูแลทั่วประเทศ โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยในระดับภูมิภาค อาทิ เชียงใหม่ ขอนแก่น สงขลานครินทร์ รวมถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏอีก 38 แห่ง ฉะนั้นหากสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) รุนแรงขึ้น ก็จะใช้โรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์เป็นต้นแบบเพื่อขยายผลไปสู่มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ให้พร้อมต่อการรองรับผู้ป่วยทั่วประเทศ 

          ดร.สุวิทย์ กล่าวว่า โรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์มีความพร้อมทั้งระบบการจัดการและโครงสร้างขั้นพื้นฐาน ไม่ว่าจะเป็นระบบไอที การจัดการห้องพัก ตลอดจนการรักษาที่ครอบคลุมทั้งร่างกายและจิตใจ ทั้งหมดคือรูปธรรมในการปรับพื้นที่มหาวิทยาลัยไปเป็นโรงพยาบาลสนามอย่างแท้จริง จึงได้ขอให้คณาจารย์และแพทย์ของธรรมศาสตร์ช่วยถอดรหัสปัจจัยความสำเร็จและแนวทางการดำเนินงานออกมา เพื่อในอนาคตหากต้องปรับเปลี่ยนมหาวิทยาลัยอื่น ๆ มาเป็นโรงพยาบาลสนามก็จะสามารถทำได้ทันที

          “ผมขอให้กำลังใจและชื่นชมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ ต่อการดำเนินการในส่วนนี้ วันนี้ได้เห็นแล้วรู้สึกสบายใจว่าธรรมศาสตร์สามารถทำได้จริง ๆ เพราะในอนาคตหรืออีก 2-3 สัปดาห์ข้างหน้า คาดว่าจะมีคนไข้เพิ่มขึ้นอีกมาก หากเราสามารถแยกแยะผู้ที่มีอาการหนักออกจากผู้ที่มีอาการไม่หนักได้ ก็จะตอบโจทย์ประเทศได้เป็นอย่างมาก ฉะนั้นหากมีอะไรขาดเหลือผมก็จะพร้อมจะไปเวิร์กต่อกับส่วนกลางเพื่อสนับสนุน” ดร.สุวิทย์ กล่าว

          รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า ธรรมศาสตร์คือมหาวิทยาลัยของประชาชนที่รวบรวมองค์ความรู้ งานวิจัย ตลอดจนคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ จำนวนมาก ฉะนั้นในสถานการณ์วิกฤตของประเทศ ธรรมศาสตร์จึงต้องให้การสนับสนุนอย่างเต็มกำลัง ซึ่งโรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์เป็นตัวอย่างหนึ่งที่สะท้อนถึงความร่วมไม้ร่วมมือจากหลายภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ โรงเรียนแพทย์ ตลอดจนภาคประชาชน ที่พร้อมใจช่วยเหลือดูแลกันโดยไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลัง

          “ขอขอบคุณท่านรัฐมนตรีสุวิทย์ที่เดินทางมาให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงาน และขอให้ประชาชนทุกท่านวางใจในการทำงานของโรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์ และคณะแพทย์จากโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติที่จะดูแลท่านอย่างดีที่สุด พวกเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการแบ่งเบาภาระของโรงพยาบาลต่าง ๆ และช่วยสนับสนุนภารกิจของประเทศให้สำเร็จลุล่วง” รศ.เกศินี กล่าว

          ศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ ประธานบริหารโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ กล่าวว่า หลักการสำคัญของโรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์ขนาด 308 เตียง คือการรองรับผู้ป่วยที่เกินกว่าศักยภาพเตียงของโรงพยาบาลรัฐ โดยระยะเริ่มต้นจะรับผู้ป่วยที่มีอาการดีขึ้นแล้วจากกลุ่มโรงเรียนแพทย์ 5 สถาบันก่อน ซึ่งได้เปิดบริการและรับผู้ป่วยรายแรกไปแล้วเมื่อวันที่ 26 มี.ค.ที่ผ่านมา

          “เราจะรับผู้ป่วยที่อาการคงที่แล้วมาดูอาการ 14 วัน ซึ่งในระหว่างนี้หากผู้ป่วยมีอาการแย่ลงก็จะส่งตัวเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ ได้ทันที” ศ.ดร.สุรพล กล่าว