Loading...

การผลักดันการตีพิมพ์ผลงานเพื่อตอบโจทย์ความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย

“การตีพิมพ์ผลงานวิจัยถือเป็นพื้นฐานใหญ่ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นสากล”

 

 

          โจทย์การเพิ่มผลงานการติมพ์งานวิจัยในฐานข้อมูลระดับสากล ถือเป็นโจทย์ใหญ่ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ซึ่งต้องการยกระดับมหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยด้านการวิจัยระดับสากล และส่งเสริมให้คณาจารย์และบุคลากรด้านการวิจัย เผยแพร่องค์ความรู้ให้เป็นที่กว้างขวางมากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ๆ ในขณะเดียวกันยังช่วยตอบโจทย์การพัฒนาประเทศที่ปัจจุบันมุ่งเน้นการใช้งานวิจัยเป็นฐานมากยิ่งขึ้น การผลักดันเรื่องการตีพิมพ์ผลงานวิจัยจึงถือเป็นเรื่องสำคัญที่มหาวิทยาลัยให้ความสนใจและต้องการส่งเสริมให้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและแพร่หลาย ผ่านเครื่องมือและงบประมาณที่มหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรร

         ในช่วงที่ผ่านมาเพื่อบรรลุเป้าประสงค์ดังกล่าวมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำโดยท่านอธิการบดีและกองบริหารงานวิจัย ได้พยายามสร้างและขยายเครือข่ายนักวิจัยทั้งภายในและภายนอกผ่านโครงการต่าง ๆ มากมายเพื่อเป็นส่วนสำคัญในการสนับสนุนและเอื้ออำนวยให้คณาจารย์และบุคลากรด้านการวิจัย สามารถผลิตผลงานวิจัยและสามารถตีพิมพ์ผลงานเหล่านั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมโครงการปีแห่งการตีพิมพ์และสร้างสรรค์นวัตกรรมถือเป็นหนึ่งโครงการเรือธงใหญ่ของมหาวิทยาลัย ที่ต้องการเชิญชวนทุกคนมาร่วมมือกันในการผลิตชิ้นงานเพื่อตีพิมพ์ในฐานข้อมูลสากลมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นฐานข้อมูล SCOPUS หรือ ISI Web of Science นอกจากนี้ยังมีอีกหลากหลายกิจกรรมที่มีส่วนสนับสนุนและพัฒนาทักษะการเขียนผลงานเพื่อการตีพิมพ์ เพื่อให้นักวิจัยรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ได้รู้จักกันและแลกเปลี่ยนข้อมูลกันมากยิ่งขึ้น

         ทั้งนี้ทางกองบริหารการวิจัยจึงได้ออก YPIN E-Newsletter เพื่อช่องทางในการสื่อสารระหว่างมหาวิทยาลัยกับคณาจารย์และบุคลากรด้านการวิจัย และสำหรับฉบับนี้ขอชวนชุมชนนักวิจัยของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทุกท่านมาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นเรื่องการผลักดันการตีพิมพ์ผลงานเพื่อตอบโจทย์ความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย ว่าในปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีทุนส่งเสริมและสนับสนุนอย่างไรบ้างสำหรับนักวิจัยทั้งหน้าใหม่และหน้าเก่า ตลอดจนรางวัลต่าง ๆ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้ผู้ผลิตผลงานวิจัย ในส่วนของ YPIN Talk Series ครั้งนี้ขอพาทุกท่านไปพูดคุยเกี่ยวกับ สถานะด้านการตีพิมพ์ของมหาวิทยาลัยธรรมศษสตร์ในฐานข้อมูลสากลอย่าง SCOPUS ในขณะที่ YPIN Ambassador ชวนพูดคุยและเก็บเกี่ยวประสบการณ์ตรงของอาจารย์ ดร. ณัฐดนย์ พรรณุเจริญวงษ์ นักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นระดับคณะของคณะวิศวกรรมศาสตร์ คนล่าสุด เกี่ยวกับประเด็นการยกระดับงานวิจัยจากการมุ่งเน้นตีพิมพ์สู่การสร้างนวัตกรรม ปิดท้ายด้วย YPIN Factsheet ที่ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรางวัลประเภทต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยที่มีให้ต่อนักวิจัยทั้งหน้าใหม่และหน้าเก่า