Loading...

ศูนย์รับวัคซีน ‘ธรรมศาสตร์’ พร้อมให้บริการ 100% ดีเดย์ให้บริการ 7 มิ.ย.นี้

ธรรมศาสตร์ เปิด “ศูนย์รับวัคซีนโควิด-19 ธรรมศาสตร์รังสิต” ยืนยันความพร้อมสถานที่-อุปกรณ์ 100% ‘ศ.ดร.สุรพล’ วอนรัฐจัดส่งวัคซีนมาให้เพียงพอ

วันพุธที่ 2 มิถุนายน พ.ศ.2564

     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ แถลงข่าวเปิด “ศูนย์รับวัคซีนโควิด-19 ธรรมศาสตร์รังสิต” ณ อาคารยิมเนเซียม 4 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เมื่อวันที่ 2 มิ.ย. 2564 โดยมี ศ.พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธาน

     สำหรับ “ศูนย์รับวัคซีนโควิด-19 ธรรมศาสตร์รังสิต” จัดตั้งขึ้น ณ อาคารยิมเนเซียม 4 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยจะเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 7 มิ.ย. 2564 เป็นต้นไป มีศักยภาพในการฉีดไม่ต่ำกว่าวันละ 2,000 คน ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศ รองจากศูนย์รับวัคซีน ณ สถานีบางซื่อ

     รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า นอกจากธรรมศาสตร์จะเป็นสถาบันการศึกษาที่ให้ความรู้ทางวิชาการและการปฏิบัติแล้ว ยังเป็นพื้นที่ที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคม โดยเฉพาะในช่วงวิกฤตโควิด-19 ที่จำเป็นต้องมีการสนับสนุนให้ประชาชนเข้าถึงวัคซีนอย่างเร่งด่วน มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และปลอดภัย ธรรมศาสตร์จึงตัดสินใจจัดตั้งศูนย์รับวัคซีนโควิด-19 ธรรมศาสตร์รังสิต ขึ้น ณ อาคารยิมเนเซียม 4 โดยขณะนี้มีความพร้อมทั้งด้านสถานที่และบุคลากร 100%

     “การตั้งศูนย์รับวัคซีนโควิด-19 ธรรมศาสตร์รังสิต ถือเป็นนิมิตหมายอันดีที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยให้ประชาชนมีความปลอดภัยจากโควิด-19 ยืนยันว่าธรรมศาสตร์พร้อมเป็นหัวหอกในการทำงานทุก ๆ ด้าน เพื่อหนุนเสริมรัฐบาลสู้กับกับโควิด-19” รศ.เกศินี กล่าว

     ศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ ประธานกรรมการบริหารโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ กล่าวว่า ศูนย์รับวัคซีนโควิด-19 ธรรมศาสตร์ จะให้บริการอย่างน้อยเป็นเวลา 6 เดือน นับตั้งแต่เดือน มิ.ย. 2564 ไปจนถึงสิ้นปี โดยธรรมศาสตร์และบุคลากรทั้งหมดจะร่วมกันให้บริการทุกวันไม่มีวันหยุด ไม่ได้รับค่าตอบแทน เบื้องต้นมีศักยภาพในการฉีดวันละ 2,000 คน และยังสามารถขยายศักยภาพเพิ่มขึ้นได้อีก

     ศ.ดร.สุรพล กล่าวอีกว่า เหตุผลสำคัญที่ทำให้ธรรมศาสตร์ตัดสินใจเปิดศูนย์รับวัคซีนโควิด-19 เนื่องจากเห็นพ้องกับรัฐบาลว่าวัคซีนจะเป็นหนทางในการควบคุมและจัดการการระบาดได้ดีที่สุด และจะมีส่วนสำคัญที่ทำให้หน่วยบริการลดภาระการดูแลผู้ป่วยจำนวนมากลง

     “เราขอเพียงให้รัฐบาลส่งวัคซีนโควิด-19 มาให้เราอย่างเพียงพอกับผู้ที่ต้องการฉีด โดยขณะนี้เรามีผู้ที่ลงทะเบียนฉีดวัคซีนกับธรรมศาสตร์ผ่านระบบหมอพร้อมทั้งสิ้น 57,500 คน ฉะนั้นมีอย่างเดียวที่เราขอ คือขอให้รัฐบาลจัดหาวัคซีนมาให้ในจำนวนที่มากพอตามความต้องการของผู้ที่ลงทะเบียนไว้เท่านั้น” ศ.ดร.สุรพล กล่าว

     ศ.พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กล่าวว่า วัคซีนโควิด-19 ทุกตัวเป็นสิ่งที่ดี และขอยืนยันว่ารัฐบาลไม่ได้นิ่งดูดาย โดยวัคซีนจะมาอย่างแน่นอน และในวันที่ 7 มิ.ย. นี้ จะสามารถฉีดได้อย่างแน่นอน

     “เดือน มิ.ย. นี้ จะไม่มีปัญหาเรื่องวัคซีนแน่ แต่ในเรื่องรายละเอียดจุกจิกก็ขอให้เป็นไปตามธรรมชาติของรัฐและสังคมไทย คือทุกอย่างอาจไม่เรียบร้อยแบบ 100% แต่ในที่สุดเราทุกคนก็จะผ่านพ้นวิกฤตการณ์ไปได้เหมือนทุก ๆ ครั้ง” ศ.พิเศษ ดร.เอนก กล่าว