Loading...

ธรรมศาสตร์ ต้อนรับ รมว.คมนาคม เดินทางรถไฟทางไกลเที่ยวปฐมฤกษ์ เยือนสถานีธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม นำทีมเยือนสถานีรถไฟมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

วันศุกร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ.2566

     เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2566 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำโดย รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมด้วย รศ.ดร.ชุมเขต แสวงเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์รังสิตด้านกายภาพ รศ.ดร.พิษณุ ตู้จินดา รองอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์รังสิตด้านคุณภาพชีวิต ผศ.ดร.อรุณี ลิ้มมณี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์รังสิตด้านกายภาพ และประชาคมชาวธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ให้การต้อนรับ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม คณะผู้บริหารกระทรวงคมนาคม ผู้บริหารการรถไฟแห่งประเทศไทย และสื่อมวลชน ที่เดินทางมาด้วยขบวนรถไฟทางไกลปฐมฤกษ์ ขบวนรถ KIHA จากสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ มายังที่หยุดรถมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

     โดยสถานีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เป็นพื้นที่พัฒนาจุดเชื่อมต่อขบวนรถไฟทางไกลและขบวนรถไฟชานเมืองสายสีแดงที่กำลังมีแผนการสร้างในอนาคตสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต และประชาชนละแวกใกล้เคียง เพื่อลดปัญหาความหนาแน่นของจราจรบนท้องถนน ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง รวมทั้งยังเป็นการขยายความเจริญสู่พื้นที่โดยรอบ

     สำหรับความคืบหน้าในการดำเนินโครงการรถไฟชานเมืองสายสีแดงเข้ม ส่วนต่อขยาย ช่วงรังสิต – มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ในขณะนี้กระทรวงคมนาคมได้มอบหมายให้การรถไฟแห่งประเทศไทย เร่งรัดดำเนินการ ซึ่งเล่มรายงานเรียบร้อยสมบูรณ์แล้ว คาดว่าจะเสนอเรื่องให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2566 นี้