Loading...

คณะพาณิชย์ฯ มธ. จับมือสมาคมโรงพยาบาลเอกชน เปิดหลักสูตรใหม่ ‘MDX: Mastering the Dynamic of Xcellence’

เปิดตัวโครงการ MDX: Mastering the Dynamic of Xcellence ปลดล็อคศักยภาพการเป็นผู้บริหารธุรกิจสุขภาพสู่ความเป็นเลิศอย่างเหนือชั้น

วันพุธที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2567

     ปัจจุบัน ธุรกิจโรงพยาบาลเผชิญกับความท้าทายในหลาย ๆ ด้าน ทั้งด้านเทคโนโลยี พฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป หรือแม้แต่จำนวนของบุคลากรทางการแพทย์ เมื่อเทียบอัตราส่วนระหว่างจำนวนแพทย์ต่อจำนวนประชากรของประเทศไทยจะอยู่ที่ประมาณ 1 : 1,665 ถือว่าเป็นตัวเลขที่ยังสูงเมื่อเทียบกับ 1 : 1,000 ตัวเลขมาตรฐานจากองค์การอนามัยโลก ตัวเลขดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงปริมาณงานที่มากเกินไป ภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด ถือเป็นตัวอย่างหนึ่งของความท้าทายที่สามารถใช้แนวทางการบริหารธุรกิจสมัยใหม่เข้ามาช่วยในการจัดการการวางแผนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดได้

     โดย คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสมาคมโรงพยาบาลเอกชน ได้ร่วมมือกันเปิดตัวโครงการ ‘MDX: Mastering the Dynamic of Xcellence’ ซึ่งเป็นหลักสูตรเพื่อสนับสนุนผู้บริหารรุ่นใหม่ในการเรียนรู้ให้เป็นผู้บริหารที่มีความสามารถรอบด้านและเป็นเลิศในการบริหารงานโรงพยาบาล เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา ณ โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล

     รศ.ดร.สมชาย สุภัทรกุล คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า คณะพาณิชย์ฯ ออกแบบโครงการพัฒนาผู้บริหาร Mastering the Dynamic of Xcellence (MDX) ให้เป็นหลักสูตรพัฒนาผู้บริหารในกิจการด้านสุขภาพ โดยมุ่งเน้นพัฒนาผู้บริหารโดยระบุปัญหา และใช้ทรัพยากรที่เกิดจากความร่วมมือกันระหว่างสมาคมโรงพยาบาลเอกชน และคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อมุ่งสร้างผู้นำที่มีขีดความสามารถสูงในจัดการสมัยใหม่ และสามารถประยุกต์โอกาสทางธุรกิจและเทคโนโลยีเพื่อสร้างความแตกต่างในธุรกิจสุขภาพและแข่งขันได้อย่างแท้จริง

     โดยได้ออกแบบการพัฒนาผู้บริหารเป็น 6 ด้าน ได้แก่ 1. Concept of Success 2. Leading Forward 3. Best in Class Experience 4. Operational Excellency 5. Exclusive Business Mastery และ 6. Technical Visit

     รศ.ดร.สมชาย กล่าวต่อไปอีกว่า หลักสูตร MDX จะครอบคลุมทุกมิติของธุรกิจที่ผู้บริหารจำเป็น ตั้งแต่การติดตามและคาดการณ์อนาคตของอุตสาหกรรม การพัฒนานวัตกรรมที่แตกต่าง การเป็นผู้นำแห่งอนาคต การตลาดที่มีพลวัต การปฏิบัติการที่เป็นเลิศ และการเงินที่ยั่งยืน โดยจะมีกิจกรรมที่สร้างประสบการณ์เรียนรู้เสมือนจริงในโลกธุรกิจจำลอง (Business Simulator) การศึกษาองค์กรชั้นนำในต่างประเทศ (Technical Visit)

     ดังนั้น MDX ถือได้ว่าเป็นหลักสูตรที่เข้มข้นด้วยเนื้อหาความรู้ที่ได้ออกแบบพิเศษให้เหมาะสมกับการยกระดับองค์กรในธุรกิจสุขภาพโดยเฉพาะ สามารถนำแนวทางและแผนงานที่ฝึกทำไปใช้ได้จริง รวมถึงยังได้ใกล้ชิดกับผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายแขนงอุตสาหกรรม ทั้งผู้สอนและเพื่อนร่วมหลักสูตร ด้วยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์แบบ Exclusive ผ่านกิจกรรมร่วมกันตลอดทั้งหลักสูตร

     ศ.ดร.นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์ นายกสมาคมโรงพยาบาลเอกชน กล่าวว่า ปัจจุบันมีแนวทางบริหารหลากหลายวิธีที่สามารถเข้ามาช่วยเสริมให้ธุรกิจโรงพยาบาลสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดภาระงานของบุคลากรได้มากขึ้น ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา มีแนวโน้มการเติบโตของการใช้เทคโนโลยีในงานโรงพยาบาลสูงถึง 45.65% และอุตสาหกรรมต่าง ๆ และโรงพยาบาลในไทยได้มีการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในแผนปฏิบัติงานทั้งในภาครัฐและเอกชน การเปลี่ยนแปลงหนึ่งที่พบเห็นกันได้มากเมื่อเร็ว ๆ นี้คือ ‘ปัญญาประดิษฐ์’ ไม่ว่าเป็นเรื่องของแพทย์ทางไกลที่ช่วยในเรื่องวินิจฉัยโรคโดยสังเขปที่แม่นยำมากขึ้น และการให้บริการนัดพบแพทย์ที่สะดวกรวดเร็ว รวมไปถึงแนวโน้มสังคมผู้สูงวัยที่เพิ่มขึ้นทุกปี ที่ได้รับผลประโยชน์เป็นอย่างมากในเวลาเดียวกัน ระบบปัญญาประดิษฐ์ยังได้ผนวกเข้ากับแผนปฏิบัติงานของแพทย์โดยตรง เช่น การจัดการงานธุรการ ซึ่งส่วนมากมีขั้นตอนที่ยุ่งยากและใช้เวลามาก ทำให้แพทย์ได้ใส่ใจให้กับการดูแลวินิจฉัยคนไข้ได้มากขึ้น สามารถให้บริการที่ราบรื่นและรวดเร็วยิ่งขึ้นด้วยเช่นกัน

     ศ.ดร.นพ.เฉลิม ย้ำในประเด็นสำคัญอีกว่า หัวใจสำคัญคือทำอย่างไรเพื่อที่ปรับใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเหล่านี้ในการปฏิบัติการในบริบทอุตสาหกรรมสุขภาพ เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารเชิงโครงสร้าง จะต้องให้ความสำคัญตั้งแต่แนวคิดของผู้นำในธุรกิจสมัยใหม่ การวางกลยุทธ์ ระบบการให้บริการและการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า จนไปถึงระบบงานสนับสนุน การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การขยายขีดจำกัดและยกระดับการบริการที่ดียิ่งขึ้น เพื่อที่จะสามารถใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลง มายกระดับการบริหารงานให้เป็นเลิศได้

     “เรากำหนดสี่เสาหลักในการเปลี่ยนแปลง ประกอบด้วย Digital Change, Economic Change, Generation change และ Climate change ที่ผู้บริหารรุ่นใหม่ต้องเผชิญ ซึ่ง ‘หลักสูตร MDX’ จะเตรียมความพร้อมผู้บริหารที่มีความสมบูรณ์แบบ สามารถนำพาองค์กรไปสู่ความเป็นเลิศในอนาคตได้” ศ.ดร.นพ.เฉลิม กล่าวทิ้งท้าย

     ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดและติดต่อลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 19 เมษายน 2567 ที่ Line Official @mdxprogram หรือ โทร. 093-132-9030, 085-216-7190