Loading...

ธรรมศาสตร์จับมือสภาอุตสาหกรรมฯ สร้างกำลังคนแห่งอนาคตรองรับ EEC

ธรรมศาสตร์จับมือสภาอุตสาหกรรมฯ ขับเคลื่อนนวัตกรรม งานวิจัยและบุคลากร ยกระดับธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา สู่บทบาทสำคัญสนับสนุนนิคมอุตสาหกรรมใน EEC

วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2561

          นับเป็นอีกก้าวหนึ่งของความร่วมมือกันระหว่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ที่ได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ในการสร้างความร่วมมือ 4 ด้าน ได้แก่ การทำวิจัยและการพัฒนา การฝึกอบรมบุคลากรและนักศึกษา การผลักดันผลงานด้านวิชาการที่สำเร็จออกสู่สังคมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งการสนับสนุนและพัฒนาโครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

          รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำที่มีเป้าหมายสร้าง “ผู้นำรุ่นใหม่” มั่นใจว่าความร่วมมือกับ ส.อ.ท. ครั้งนี้ เป็นมิติใหม่ในการสร้างเครือข่ายการพัฒนาบัณฑิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคธุรกิจ อีกทั้งช่วยยกระดับงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศควบคู่กับการผลักดันให้ “มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา” ยกระดับเป็นสถาบันการศึกษาที่มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนโครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ในอนาคต

          มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา นับว่ามีศักยภาพในการเป็นศูนย์กลางวิจัยพัฒนารองรับการเติบโตของ EEC ในอนาคต ระบบการเรียนการสอนปัจจุบันยังสอดรับกับอุตสาหกรรมเป้าหมาย ไม่ว่าจะเป็นสาขาวิศวกรรมเทคโนโลยียานยนต์ วิศวกรรมซอฟแวร์ ประกอบกับพื้นที่กว้างใหญ่ถึง 565 ไร่ สามารถขยายการผลิตบุคลากรสาขาวิชาที่ขาดแคลน จึงนับเป็นโอกาสอันดีที่จะมีความมือระหว่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ ส.อ.ท. ในอนาคต เพื่อผลิตบุคลากรให้สอดรับกับความต้องการของตลาด พร้อมกับยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น  

          รศ.เกศินี กล่าวเพิ่มเติมว่า อนาคต ธรรมศาสตร์ และ ส.อ.ท. จะร่วมมือกันสร้างหลักสูตรและเชื่อมโยงการเรียนการสอนระหว่างกัน โดยใช้ศูนย์พัทยาเป็นฐาน รวมถึงการเปิดให้สถานประกอบการเป็นสถานที่ฝึกงาน เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และปฏิบัติจริง นอกจากนี้ยังมีแนวคิดว่าศูนย์พัทยาควรต้องเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาสุขภาพพลานามัยของผู้สูงอายุด้วย เนื่องจากมีพื้นที่มากพอที่จะทำได้ ในอนาคตจึงมีโครงการที่จะสร้างโรงพยาบาลเพื่อตอบโจทย์อุตสาหกรรม โดยให้บริการกับผู้บริหารรวมถึงพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมที่อยู่บริเวณใกล้เคียง

          ด้าน นายสุพันธ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวว่า ปัจจุบันบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มีส่วนสำคัญต่อทิศทางการเติบโตของประเทศ โดยเฉพาะโครงการ EEC ที่กำลังได้รับความสนใจจากนักลงทุนทั่วโลก ดังนั้นความร่วมมือครั้งนี้ นอกจากแก้ปัญหาบุคลากรขาดแคลนแล้ว ยังสนับสนุนนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานให้ได้ประสบการณ์จริง มีความเชี่ยวชาญ มีคุณภาพสำหรับอุตสาหกรรมในอนาคต

          โดยปัจจุบันรัฐบาลเองก็สนับสนุนโครงการ EEC อย่างเต็มที่ ขณะที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็มีพื้นที่ และองคาพยพที่จะมาช่วยขับเคลื่อนได้ ซึ่ง ส.อ.ท. มี 15 กลุ่มอุตสาหกรรม รวมถึงชิ้นส่วนยานยนต์ 12 คลัสเตอร์ และ 9 สถาบันที่จะขับเคลื่อนไปด้วยกันในพื้นที่นี้ ทั้งยังมีสภาอุตสาหกรรมจังหวัดทุกจังหวัด รวมถึงในพื้นที่ EEC ด้วยจึงนับเป็นโอกาสดีที่จะร่วมมือกันระหว่างทุกภาคส่วน ทั้งเอกชน รัฐ และสถาบันการศึกษาในการขับเคลื่อนประเทศไปพร้อมกัน นายสุพันธ์ กล่าวทิ้งท้าย

          ทั้งนี้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เมื่อเร็ว ๆ นี้ ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์