Loading...
ทีมสหเวชฯ ธรรมศาสตร์ คว้าแชมป์นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งชาติ 2565

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คิดค้นนวัตกรรม “เครื่องวัดออกซิเจนและอัตราการเต้นของหัวใจที่ปลายนิ้ว รายงานผลด้วยระบบการแพทย์ทางไกล”

รายละเอียด
ธรรมศาสตร์ จัดปฐมนิเทศต้อนรับ ‘เพื่อนใหม่’ WELCOME TU88 สู่รั้วแม่โดม

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดปฐมนิเทศต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ยกทัพกิจกรรมคับคั่งมอบความสุขให้กับเพื่อนใหม่ TU88

รายละเอียด
นักศึกษาธรรมศาสตร์ คิดค้นวิธีหา “HIDDEN OWNERSHIPS” ปฏิวัติองค์ความรู้ด้านตลาดทุน

ผลงานวิจัย Hidden Ownerships and Corporate Governance โดยนักศึกษาปริญญาเอก คณะพาณิชยศาสตร์ฯ ธรรมศาสตร์ คว้ารางวัลผลงานวิจัยดีเด่นด้านตลาดทุน

รายละเอียด
อาจารย์ธรรมศาสตร์ คิดค้นนวัตกรรมเพื่อผู้ป่วยมะเร็งเต้านม ฟื้นฟูร่างกายหลังผ่าตัด

อุปกรณ์ส่งเสริมการฟื้นฟูสภาพร่างกายหลังผ่าตัดเต้านม โดยอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ ธรรมศาสตร์ คว้าเหรียญทอง ประกวดนวัตกรรมระดับนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปตะวันออก

รายละเอียด

แนะนำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

THAMMASAT UNIVERSITY FOR YOU

U OPEN ที่นี่...เปิดโอกาสให้ทุกการเรียนรู้

U SMART ที่นี่...สอนให้เรียนรู้โลก

U HAPPY ที่นี่...มีพื้นที่ของความสุข

U SUCCESS ที่นี่...ส่งเสริมให้เกิดความสำเร็จ

U PROUD ที่นี่...ก่อเกิดความภาคภูมิใจ

นักศึกษาปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ มธ. สร้างผลงานวิจัย “Real-Financial Connectedness” คว้ารางวัลจากตลาดหลักทรัพย์ฯ

นักศึกษาปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำเสนองานวิจัยด้านตลาดทุน คว้ารางวัลงานวิจัยดี จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

รายละเอียด
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมเปิดตัว “IJC-FOODSEC” ศูนย์วิจัยนานาชาติด้านความมั่นคงทางอาหาร

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ สวทช. และ QUB เปิดศูนย์วิจัยนานาชาติด้านความมั่นคงทางอาหาร มุ่งผลิตงานวิจัยระดับโลก เพื่อสร้างความปลอดภัยและความมั่นคงทางอาหาร

รายละเอียด
“ธรรมศาสตร์” จับมือภาคเอกชนเปิด “หลักสูตรกัญชา-กัญชง” ยกระดับพืชเศรษฐกิจใหม่ไทยสู่ตลาดโลก

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จับมือภาคเอกชน เปิดหลักสูตรบูรณาการศักยภาพนักธุรกิจกัญชา-กัญชงระดับสูง สร้างรายได้จากพืชเศรษฐกิจใหม่ หวังยกระดับสู่ตลาดโลก

รายละเอียด
THAMMASAT GLOBAL CONNECTIONS 2022 – AUGUST NO.1

Update: OIA hosts Orientation Day for Thammasat outbound students for academic year 2022. 

 

 

รายละเอียด
นักศึกษา SCI-TU สร้างชื่อ คว้ารางวัลจากมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กวาดรางวัลจาก Thailand Research Expo 2022

รายละเอียด
ธรรมศาสตร์ ร่วมหารือ HONGSIN KWEK จัดงาน GLOBAL INVESTOR EXCHANGE FORUM 2023

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ร่วมประชุมหารือกับ HongSin KWEK CEO, Founder Sinwattana  เรื่องการจัดงาน GLOBAL INVESTOR EXCHANGE FORUM 2023

รายละเอียด
LSED ธรรมศาสตร์ จับมือธนาคารแห่งประเทศไทย ร่วมส่งเสริมความรู้ทางการเงิน

คณบดีคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ร่วมลงนามความร่วมมือกับธนาคารแห่งประเทศไทย   เพื่อส่งเสริมทางด้านวิชาการและความรู้ทางการเงิน

รายละเอียด
นักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ คว้าเหรียญทอง เวทีประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา 2565

นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สร้างนวัตกรรม "อุปกรณ์ฝึกการทำงานของแขน แบบฝึกแขนสองข้าง ผ่านกลไกสะท้อนแบบสมมาตร" คว้ารางวัลระดับชาติ

รายละเอียด

FUTURE WORKFORCE พัฒนากำลังคนแห่งอนาคต

สถาบันวิชาการที่สร้างพลังการทำงานในอนาคตให้กับประเทศ ทำหน้าที่เป็นแพลตฟอร์มในการพัฒนาทักษะแห่งอนาคตให้กับบัณฑิต และคนทำงานในแต่ละอาชีพ 

FUTURE WORKPLACE พัฒนาที่ทำงานแห่งอนาคต

สถานที่ทำงานแห่งอนาคตที่มีโครงสร้างพื้นฐานทั้งกายภาพและออนไลน์ที่ทันสมัย เพื่อสร้างทักษะการทำงานที่เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก

FUTURE LIFE AND SOCIETY พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมแห่งอนาคต

พื้นที่เพื่อการใช้ชีวิตในอนาคตมากกว่าการทำงาน การวิจัย การเรียนและการสอน หากแต่เป็นพื้นที่ที่สามารถเติมเต็มพลังกายและพลังใจในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่

FUTURE COLLABORATION พัฒนารูปแบบความร่วมมือแห่งอนาคต

ต้นแบบความร่วมมือแห่งอนาคตที่ระดมทรัพยากรจากหน่วยงานภายในและนานาชาติ ต่อยอดสู่กระบวนการการเรียนการสอน การวิจัย และการพัฒนาต่อสังคมไทยและสังคมโลก